Ден: 19.11.2022

Каква е връзката между EMDR и съня?

EMDR

EMDR: Колко често сънувате? Къде Ви отвеждат сънищата Ви? С какво чувство Ви оставя това „пътуване“? А, знаете ли каква е връзката между съня и работата ми като психолог? Не е само това, че помагам на хора, които по една или друга причина са „загубили“ съня си…През последните няколко години