Вихра Найденова, PhD

 

За мен е удоволствие да препоръчам Борислава Лобошка, която за мен е един от най-добрите професионални коучове в България.

Преди няколко години в Райфайзенбанк България решихме да въведем инициатива за предоставяне на коучинг и психологическо консултиране като допълнителна придобивка за служителите. Нашият отдел Човешки ресурси, покани за интервю различни коучове и психолози и в крайна сметка, без колебания, предложихме ангажимента на Борислава, която направи впечатление на изключителен професионалист и човек, който лесно печели доверие.

През последните години получаваме само много позитивна обратна връзка от мениджърите и служителите в банката, с които Борислава е работила. Услугите й се ползват много често. Със своите умения, опит, разбиране и емпатия, тя е помогнала на много хора в нашата организация.

Бих искала да споделя и нещо лично. В нелек за мен период, аз също се обърнах към Борислава за коучинг. Дори само след първата сесия, се почувствах значително по-добре и след още 2 сесии имах своето решение.

За мен, Борислава е страхотен професионалист и страхотен коуч, един от най-добрите в нашата страна.

Като личност, тя е много интелигентна, задълбочена, емпатична и чудесен обучител и ментор.