Веселина Кавръкова

 

Аз съм Изпълнителен Директор на WWF България, част от глобалната мрежа на  WWF, една от най-големите и най-старите природозащитни организации. Работя с Борислава Лобошка в качеството на й на житейски и бизнес коуч. Тя ми оказва подкрепа по отношение на подобряване на определени аспекти от личния ми живот, професионалното ми развитие и деверсификация на квалификацията ми, както и на интензивната организационна промяна и подобряване на процесите, които ръководя във WWF България.

Със своя висок професионализъм и ефективен подход, Борислава ми помага да анализирам различни ситуации, пред които съм изправена, да разбирам причините, да идентифицирам целите си и да предприемат конкретни стъпки с реални срокове, така че да ги постигна. Тя успешно заема ролята на независим консултант, който може да даде честна и неутрална обратна връзка, но най-важното е, че провокира дълбок размисъл и саморефлеския. Тя ми помага да приоритизирам и да се фокусирам, да структурирам проблемите , предизвиква ме да развивам нови начин на отреагиране и да намирам решения. Нейната топлота и приятелски подход са голям плюс в целия процес.

Благодарна съм на Борислава за много позитивни промени в личния и професионалния ми живот, които постигнах за сравнително кратко време и я препоръчвам на всеки, който е готов да направи крачка напред в живота си.