А.Р.

 

Пазя чувствата от сесиите през първите месеци с Борислава или както започнах да ги наричам „Срещи с мен“. Помня в какъв хаос живях и колко сълзи пролях, колко се само-заблуждавах и колко се само-съжалявах докато стъпя на крака и закрача с ясни чувствата и възгледи, за себе си и света, за психиката и тялото си, за работата и колегите, за университета и магистърската теза, за семейството и роднинските връзки, за миналото и бъдещетето към поставяне на цели.

Борислава Лобошка неуморно писа, стоически мълча, задава ключови, важни и последователни въпроси. Чрез тези срещи подреждам „хаоса“, повиших самоуважението и самочувствието, уча се и правя подробен и последователен план с реални срокове за всяка цел, която си поставям.

Постигнатите резултати, вследствие на поставени цели и съвместна работа, са както в професионален така и в личен аспект. Резултатите са значителни и отчитам полезността от сесиите.

Тези резултати са възможни защото Борислава Лобошка е високо квалифициран професионалист, който обича и е отдаден на работата и клиентите си.  Високите морални норми и професионална етика, които демонстрира Борислава Лобошка, вдъхват спокойствие за споделяне и изграждат доверие у клиентите й

Борислава Лобошка е лечител на сърцето, вдъхновител за душата и просветител за ума.  Благодаря Ви!

Горда съм и нямам резерви да препоръчам Борислава Лобошка.