Пътуване навътре в нас

„Пътуване по света и навътре в нас“

Пътуване навътре в нас

Пътуване по света и навътре в нас: Това е място за вдъхновение, откъсване и размисъл. Това е място, което реших да посветя на две от нещата, които изпълват живота ми с вдъхновение – психологията и личностното развитие и пътуването. Тук ще се опитам да ви покажа защо ги намирам за