EMDR терапия

EMDR терапия
EMDR терапия

EMDR терапия

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) е иновативна психотерапия, която успешно  помага на клиентите да се освободят от симптоми и състояния, свързани с неприятни или емоционално травматични преживявания. EMDR интегрира елементи на различни психотерапевтични подходи, като специфичното при нея е, че използва билатерална стимулация, която подпомага процеса на повторна обработка на информацията (травмиращото събитие). Множество научни изследвания доказват ефективността на EMDR. През 2013 г. EMDR е призната от Световната здравна организация  за един от двата най-ефективни методи за работа с PTSD (посттравматично стресово разстройство).

EMDR успешно е помогнала на милиони хора да се справят освен със случаи на PTSD и със състояния и ситуации като:

  • Тревожност
  • Панически атаки
  • Фобии и страхове
  • Скръб след загуба на близък
  • Проблеми, свързани със самооценката
  • Засилена емоционална реакция
  • Засилено притеснение от изпит/презентация/говорене пред публика
  • Жертви на престъпления
  • Пострадали при инциденти
  • Деца и юноши с емоционално травматично събитие, случило се в живота им
  • Жертви на сексуално насилие
  • Жертви на домашно насилие
  • Жертви на природни бедствия

и други.

EMDR може да се прилага и при деца, от около 10 г. възраст.

Сесиите се провеждат присъствено или дистанционно, онлайн, в зависимост от Вашите предпочитания.