Групи и обучения

Групи и обучения
Групи и обучения

НЛП  в HR

За втора поредна година Борислава Лобошка е след лекторите на Програма за развитие, насочена към HR специалисти.

Мастър класа на тема „HЛП в HR“ поставя фокус върху влиянието на индивидуалните различия и необходимостта и ползите от отчитането им в работата на HR специалистите. Основните теми, които ще покрием в този Мастър клас, включват:

  • Какво е Невролингвистично програмиране?
  • Какво е влиянието на несъзнаваните процеси при възприемането и преработката на информация и поведението ни в различни ситуации?
  • Каква е ролята на индивидуалните различия в работен контекст?
  • За силата на гледната точка в бизнес среда
  • Предизвикателства или ползи носи разнообразието в екипа и организацията?
  •  Значението на индивидуалните различия и разнообразието в HR

Защото работата на HR специалистите често е свързана със ситуации, в които те подпомагат мениджъри от различни отдели или самите те са изправени пред разнообразни предизвикателства, пряко зависещи от индивидуалните различия на служителите, като например: проблеми с комуникацията, справяне с конфликти, управление и мотивация на хора, прецизен подбор на подходящите служители, формиране и развитие на екипи, управление на стреса и т.н.

Ако искате да бъдете сред HR специалистите и партньори на бизнеса, които са в състояние да анализират и отчитат индивидуалните различия на служителите и да прилагат гъвкав подход при предлагането на решение в полза на организацията и екипа, този Мастър клас е за Вас.

Международно 4 дневно коучинг обучение

Тук можете да видите интервю с Борислава Лобошка, лектор в 4 дневното международно коучинг обучение на Нобъл Манхатан, което тази година за първи път се провежда онлайн.